Εγγραφή σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για να εγγραφείτε στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ για το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2021-2022.
Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας
  • τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail)
  • το απολυτήριο λυκείου σας
  • βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε προϋπηρεσία σε ειδικότητα)
  • δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων, αν υπάρχουν

Επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης ανά υποψήφιο.

Πληροφορίες υπηρεσίας