Εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για να εγγραφείτε σε Δημόσιο ΙΕΚ και να ενημερωθείτε για το αν έχετε επιλεγεί.

Θα χρειαστείτε:

  • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • τον ΑΜΚΑ σας
  • την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό σας
  • το απολυτήριο λυκείου σας
  • βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε προϋπηρεσία σε ειδικότητα)

Το σύστημα επιτρέπει την υποβολή μίας μόνο αίτησης ανά υποψήφιο.

Πληροφορίες υπηρεσίας