Οικονομική ενίσχυση (voucher) οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας

Οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και του ιδιωτικού τομέα που δε συμμετείχατε στο πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής", μπορείτε να λάβετε ενίσχυση με τη μορφή voucher για την εγγραφή του παιδιού ή των παιδιών σας:

  • σε βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό
  • σε βρεφονηπιακό σταθμό ολοκληρωμένης φροντίδας

Την αίτηση υποβάλλει η μητέρα των παιδιών ή ο πατέρας σε περίπτωση χηρείας ή δικαστικής απόφασης επιμέλειας / συμπαράστασης, με την ηλεκτρονική συναίνεση του/της συζύγου.

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα).

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • στοιχεία επικοινωνίας
  • εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • δικαιολογητικά απασχόλησης

Υποβάλετε την αίτηση σας ως τις 18 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες υπηρεσίας