Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Οι γονείς και οι ασκούντες την επιμέλεια μπορείτε να κάνετε αίτηση εγγραφής των παιδιών σας (από 8 μηνών την 1η Σεπτεμβρίου 2021 ως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση-γεννημένα έως 31 Μαρτίου 2019) σε βρεφονηπιακό σταθμό του ΟΑΕΔ, αρκεί:

 • είτε να εργάζεστε με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και το 2020 να πραγματοποιήσατε τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας
 • είτε να είστε μητέρα που ως εργαζόμενη λάβατε από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας το 2020
 • είτε να είστε άνεργοι που λάβατε τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας το 2020

Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τον ΑΜΚΑ των γονέων και του παιδιού
 • στοιχεία επικοινωνίας
 • εκκαθαριστικό σημείωμα 2020
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • πιστοποιητικά γέννησης και υγείας του παιδιού
 • βεβαίωση εργασίας μητέρας - πατέρα
 • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • άδεια νόμιμης παραμονής (οι αλλοδαποί)

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για κάποιες κατηγορίες ωφελούμενων, καθώς και τις προϋποθέσεις επισύναψης ή αποστολής των δικαιολογητικών θα τα δείτε στην Περιγραφή Προγράμματος.

Στη συνέχεια, οι αιτήσεις μοριοδοτούνται αυτόματα και καταρτίζονται πίνακες επιλεγμένων και αναπληρωματικών βρεφών – νηπίων.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: