Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εγγραφής για τις νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την  Δευτέρα 13.12.2021 και ώρα 18:00 και λήγει το Σάββατο  30.04.2022 και ώρα 23:59, στις συμπληρωματικές θέσεις.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι το έτος 2021:

 • είχατε 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ) ή
 • λάβατε από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
 • λάβατε επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή
 • συγκεντρώσατε τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας).

Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τον ΑΜΚΑ των γονέων και του παιδιού
 • στοιχεία επικοινωνίας
 • εκκαθαριστικό σημείωμα 2020
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • πιστοποιητικά γέννησης και υγείας του παιδιού
 • βεβαίωση εργασίας μητέρας - πατέρα
 • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • άδεια νόμιμης παραμονής (οι αλλοδαποί)

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για κάποιες κατηγορίες ωφελούμενων, καθώς και τις προϋποθέσεις επισύναψης ή αποστολής των δικαιολογητικών θα τα δείτε στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, οι αιτήσεις μοριοδοτούνται αυτόματα και καταρτίζονται πίνακες επιλεγμένων και αναπληρωματικών βρεφών – νηπίων.

Πληροφορίες υπηρεσίας