Προσωρινή διαμονή αποφυλακισμένων

Οι αποφυλακισμένοι πολίτες μπορείτε να κάνετε αίτηση για να εκδώσετε κουπόνια διαμονής σε προσωρινά καταλύματα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: