Εκπαίδευση αποφυλακισμένων

Οι αποφυλακισμένοι πολίτες μπορείτε να πάρετε μέρος σε προγράμματα ή μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση.

Πληροφορίες υπηρεσίας