Εκπαίδευση αποφυλακισμένων

Οι αποφυλακισμένοι πολίτες μπορείτε να πάρετε μέρος σε προγράμματα ή μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: